Logowanie

Kontakt


Niebieski Miś na Facebooku

Film "Prawa Dziecka"

Film Promocyjny

Nasi przyjaciele:


BIP:


MISJA I WIZJA

WIZJA

"Każde dziecko rodzi się geniuszem"

B.Fuller
 

 

MISJA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest dla nas ważne i jest kimś wyjątkowym.

 

Wszystkie dzieci mają równe szanse.

Uczymy i wychowujemy poprzez działanie. Rozwijamy inteligencje wielorakie.

Podkreślamy rangę zabawy. w której dziecko uczy się najpełniej.

Stosujemy muzykę i poezję do uczenia i nauczania.

Łączymy pracę umysłową z ćwiczeniami fizycznymi.

Uczymy się żyjąc w społeczeństwie.

Kształcimy właściwe zachowania i system wartości.

 

Wychowujemy i uczymy dla lepszej przyszłości.

Zawartość merytoryczna: Urszula Archamowicz, Koncepcja strony: Krzysztof Jastrzębski, Utrzymanie: Mateusz Wójcik